Rongbachkim88.com

Soi Cầu Miền Bắc Chính Xác


Bây giờ là
Cao thủ chốt số miền bắc, Soi cầu chốt số rong bach kim đẹp nhất miền bắc 26/04/2018
237

Bảng chốt số ngày 26/04/2018 (147)

lê xuân thại (Chốt: 18:41:09 hôm qua)

Lô: 86 đầu 8 đuôi 6 BTL 86 ĐB: 18, 02, 81, 29, 83, 17, 16, 15

Hoàng Gia Phu zlo 0919928976 (Chốt: 18:50:09 hôm qua)

Lô: 49, 76

LÔ CHUẨN MỖI NGÀY (Chốt: 18:50:22 hôm qua)

Lô: 25, 52, 00, 11, 66, 10, 67

nguyen van men (Chốt: 18:51:17 hôm qua)

Lô: 27

rongbachkim (Chốt: 18:54:53 hôm qua)

Lô: 25, 52, 29, 92, 11, 22, 00, 33, 67, 10

luu tuan Dung (Sửa: 19:49:30 hôm qua)

Lô: 51, 52 BTL 52 ĐB:  đuôi 3, 4 BTĐ 34

Phung ngoc trieu (Chốt: 19:10:31 hôm qua)

Lô: 01, 10 đầu 0 đuôi 1 BTL 10 ĐB: 01

Vét Máng Thơm Ngon Béo Ngậy (Sửa: 04:35:23 hôm nay)

Lô: 09, 90, 12, 21, 58, 85, 67, 76

Lão Thợ Rèn (Chốt: 19:18:56 hôm qua)

ĐB: 18, 68, 23, 73, 63, 13 BTĐ 18

Nguyễn Bảo Long (Long Bạch Thủ ) (Chốt: 19:23:04 hôm qua)

Lô: 01, 10, 92, 05, 93, 52 đầu 6 đuôi 6 BTL 66 ĐB: 01, 10, 21, 12 đầu 0 đuôi 1 BTĐ 01

Phạm thị dung (Chốt: 19:23:12 hôm qua)

Lô: 25, 52 đầu 2 đuôi 5 BTL 25 ĐB:  đầu 1, 5, 6, 7 đuôi 1, 5, 6, 7 BTĐ 76

Chốt Lô:020 NGÀY 26/4/18 (Chốt: 19:40:26 hôm qua)

Lô: 85 đầu 8 đuôi 5 BTL 85 ĐB: 02, 20 đầu 0 đuôi 2 BTĐ 02

Vì Tiền (Sửa: 01:12:41 hôm nay)

Lô: 85, 86, 67, 96, 18, 31 BTL 31

Chẳng còn biết đi về đâu (Sửa: 07:44:48 hôm nay)

Lô: 18, 85 BTL 86 ĐB: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 BTĐ 00

soicau (Sửa: 19:56:29 hôm qua)

Lô: 34 đầu 3 đuôi 3 BTL 45 ĐB: 34 đầu 0 đuôi 2 BTĐ 45

Tô Quang Huế (Chốt: 20:20:52 hôm qua)

Lô: 10, 01 ĐB: 05, 89, 98, 01, 10

truy cap nhan so  (Chốt: 20:27:22 hôm qua)

Lô: 77

Trung Tây (Chốt: 20:28:23 hôm qua)

Lô:  BTL 58

Đừng vội xa anh!!!! (Chốt: 20:35:58 hôm qua)

Lô: 96, 86, 12, 21 đầu 0 đuôi 7 BTL 96 ĐB: 79, 72, 78, 70, 75 đầu 7 đuôi 2 BTĐ 72

Cau2levis82 (Chốt: 20:41:39 hôm qua)

Lô: 02, 12, 07, 09, 64, 74, 39, 49, 30, 60 đầu 2, 7, 9 đuôi 0, 4, 8 BTL 60 ĐB: 13, 31, 14, 41, 17, 71, 18, 81, 19, 91, 34, 43, 37, 73, 38, 83, 39, 93, 47, 74 đầu 1, 3, 4, 7, 8, 9 đuôi 2, 3, 4, 7, 8, 9 BTĐ 97

Life to love (Chốt: 20:47:28 hôm qua)

Lô: 02, 52, 47, 57, 49, 69, 05, 60, 74, 84 đầu 1, 3, 6 đuôi 2, 7, 9 BTL 84 ĐB: 13, 31, 14, 41, 17, 71, 18, 81, 19, 91, 34, 43, 37, 73, 38, 83, 39, 93, 47, 74 đầu 1, 3, 4, 7, 8, 9 đuôi 2, 3, 4, 7, 8, 9 BTĐ 89

Thực Nguyễn (Chốt: 21:00:18 hôm qua)

Lô: 15, 51 đầu 8 đuôi 9 BTL 51 ĐB: 04, 07, 01 BTĐ 10

đợi chờ là hạnh phúc (Chốt: 21:11:13 hôm qua)

Lô: 68, 86, 12, 21 BTL 21 ĐB: 91, 41, 46, 96, 94 đầu 4 đuôi 1 BTĐ 41

btl (Sửa: 12:44:19 hôm nay)

Lô: 34, 43, 03, 05, 06, 63, 64, 65, 66, 67 BTL 03

Vip Bắc Ninh (Chốt: 21:24:38 hôm qua)

Lô: 06 đầu 0 đuôi 6 BTL 06 ĐB: 06, 56, 01, 51

thuxhoai (Chốt: 21:25:19 hôm qua)

Lô: 66, 25, 55 đuôi 5 BTL 35

Đã Vào Bờ ( mù mịt) (Chốt: 21:25:34 hôm qua)

Lô: 76, 86

Nguyễn thiện lợi (Sửa: 21:57:45 hôm qua)

Lô: 04, 67, 25, 34, 43, 69 ĐB:  đầu 6 đuôi 6

Zeldris (Chốt: 21:36:19 hôm qua)

Lô: 23, 54 BTL 23

Nguyễn Văn Luận (Chốt: 21:38:28 hôm qua)

Lô: 77, 66, 33 BTL 77 ĐB: 33, 43, 36, 63, 37, 73, 38, 83, 39, 93, 28, 82 BTĐ 43

NguyenThanhTuan (Sửa: 10:18:22 hôm nay)

Lô: 50, 08, 80, 38, 83 đầu 8 đuôi 5 BTL 21 ĐB: 21, 12, 76, 67, 37, 38, 83, 08, 80, 03, 73, 01, 02, 10 đầu 0 đuôi 5 BTĐ 21

ĐLG (Chốt: 21:41:24 hôm qua)

Lô: 22 đầu 6 đuôi 7 BTL 67 ĐB: 77 đầu 7 đuôi 7 BTĐ 77

nnbinhvuong (Chốt: 21:45:15 hôm qua)

Lô: 00, 76 ĐB: 84

AnhHungXaDieu_nbb (Sửa: 11:35:03 hôm nay)

Lô: 49, 51

Ngọc bích (Chốt: 21:57:54 hôm qua)

Lô: 93, 48, 84

Dai Bang san moi (Sửa: 00:50:17 hôm nay)

ĐB: 09, 03, 10, 15, 61, 18, 98, 88, 08, 85, 58, 13, 06, 25, 82, 16 đầu 0, 1, 8, 5 đuôi 2, 5, 8, 9 BTĐ 10

Vuritduoi (Chốt: 22:07:24 hôm qua)

Lô: 76 BTL 76

koll97 (Chốt: 22:30:24 hôm qua)

Lô: 67, 76, 69, 96 đầu 9 đuôi 6 BTL 96 ĐB: 76, 46, 64, 14, 41, 45, 54 đầu 5 đuôi 4 BTĐ 54

Le huu thinh (Chốt: 22:30:30 hôm qua)

Lô: 88, 30 BTL 88 ĐB: 03, 30 BTĐ 03

choi vui thôi (Chốt: 22:31:44 hôm qua)

Lô: 95 BTL 95 ĐB: 18, 28, 78, 72, 55, 98, 73

CHUYEN TRUNG DE (Chốt: 22:53:19 hôm qua)

ĐB: 18, 68, 13, 63

Botit (Chốt: 22:53:58 hôm qua)

Lô: 13, 31, 67, 76 BTL 31

Thạchhà (Chốt: 22:59:33 hôm qua)

Lô: 04, 93 BTL 93 ĐB: 93, 97 BTĐ 93

bermuda (Chốt: 23:02:07 hôm qua)

Lô: 26, 76, 79

Cường 09 (Chốt: 23:44:02 hôm qua)

Lô: 68, 86, 12, 66, 33 BTL 86

Truong Hai 888 (Chốt: 23:52:03 hôm qua)

Lô: 13, 31, 21, 85 BTL 60

lodekep88 (Sửa: 10:07:52 hôm nay)

Lô: 98, 88, 39, 01, 10, 26, 96 BTL 88 ĐB: 34, 39, 89, 98, 43, 05, 52, 08, 80, 93, 09, 01, 56, 48, 26 BTĐ 98

NUÔI STL KHUNG 3 NGÀY (Chốt: 00:00:14 hôm nay)

Lô: 36, 63

Tiên Ông🎍 (Chốt: 00:19:31 hôm nay)

Lô: 05, 50, 00, 55 BTL 05 ĐB: 05, 50, 00, 55 BTĐ 55

KhánhduyBTL (Chốt: 00:26:06 hôm nay)

Lô: 72 đầu 7 đuôi 2 BTL 72 ĐB: 15 đầu 1 đuôi 5 BTĐ 15

Kiều nữ Ápganixtan (Chốt: 00:34:47 hôm nay)

Lô: 13, 95, 38, 40, 82 BTL 13

Hà hồng quân (Chốt: 01:03:04 hôm nay)

Lô: 01 ĐB: 01

Vietcombank (Chốt: 01:11:12 hôm nay)

Lô: 58 BTL 91

“Hoa Rơi Cửa Phật” (Chốt: 01:15:42 hôm nay)

Lô: 01, 10 BTL 33 ĐB: 11 đầu 1 đuôi 1 BTĐ 13

Dương quang lê (Chốt: 01:21:39 hôm nay)

Lô: 01, 68, 23, 05, 09, 55, 94 đầu 0 đuôi 5 BTL 55 ĐB: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 64, 77, 88, 99, 62, 68, 56, 65, 57, 01 đầu 0 đuôi 5 BTĐ 65

Khongminh01627584766 (Sửa: 12:54:20 hôm nay)

Lô:  BTL 47 ĐB: 12, 21, 03, 30, 01, 10, 64, 02, 20 đầu 2, 1 đuôi 1, 2 BTĐ 10

NguyễnVănNát (Chốt: 01:45:14 hôm nay)

Lô: 86, 38 BTL 86 ĐB: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 đầu 9 đuôi 5 BTĐ 95

thanlothanhde (Chốt: 03:00:54 hôm nay)

Lô: 24 BTL 24 ĐB: 24 BTĐ 24

duonganhduc (Chốt: 03:56:55 hôm nay)

Lô: 99, 51 đầu 5 đuôi 1 BTL 51

Nguyễn tuấn tít (Sửa: 04:25:49 hôm nay)

Lô: 46, 51 đầu 4 đuôi 6 BTL 46

tieu xit (Chốt: 06:00:49 hôm nay)

Lô: 18, 85 ĐB: 75

PHAN VŨ (Chốt: 07:12:24 hôm nay)

Lô: 48, 84

Mình đt (Chốt: 07:34:52 hôm nay)

Lô: 76, 67 BTL 76 ĐB: 15, 03, 76 BTĐ 76

⭐️⭐️Tứ Diện Thần ⭐️⭐️ (Sửa: 07:58:13 hôm nay)

Lô: 86, 68 ĐB: 84, 85, 34

Duy 6688 (Chốt: 07:57:39 hôm nay)

Lô: 44 BTL 44 ĐB: 54 BTĐ 54

Ha van vinh (Chốt: 07:57:56 hôm nay)

Lô: 10, 01 BTL 10

Đào Gia (Chốt: 08:13:42 hôm nay)

Lô: 68, 86, 14 BTL 14 ĐB: 14, 41, 17, 71, 93, 39, 38, 83, 03, 30, 79, 97 BTĐ 14

thần tài ninh bình (Chốt: 08:29:07 hôm nay)

Lô: 39, 93, 01, 10

nguyenhung123 (Chốt: 08:43:21 hôm nay)

Lô: 01, 10, 21, 12, 38, 83, 39, 93, 86 BTL 21 ĐB: 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 BTĐ 73

QH1368_888 (Sửa: 10:05:31 hôm nay)

Lô: 98, 88, 96, 39, 01, 10, 26 BTL 88 ĐB: 34, 39, 89, 98, 43, 05, 52, 08, 80, 93, 09, 01, 56, 48, 26 BTĐ 56

Trần Quốc Thành (Chốt: 09:19:37 hôm nay)

Lô: 12

Bien nhatrang_84 (Chốt: 09:27:20 hôm nay)

Lô: 00, 66 đầu 0 đuôi 0 BTL 00 ĐB: 00, 59, 95, 02, 20 đầu 0 đuôi 2 BTĐ 02

vÀO g00gle gÕ > ChotSo68 < lẤy-sỐ (Chốt: 10:01:15 hôm nay)

Lô: 00

GIANGHUE (Chốt: 10:10:04 hôm nay)

Lô: 01 BTL 01 ĐB: 57, 07 đầu 7 đuôi 7 BTĐ 57

hung ho (Chốt: 10:11:08 hôm nay)

Lô: 10, 01 ĐB: 00

lặng thầm (Chốt: 10:51:25 hôm nay)

Lô: 69, 96 BTL 69

NVT (Sửa: 13:53:34 hôm nay)

Lô: 02 đầu 0 đuôi 2 BTL 02 ĐB: 02 BTĐ 02

BuOnVjSoPhan (Chốt: 11:33:13 hôm nay)

Lô: 86 BTL 86

nguyenvanlinh040987@gmail.com (Chốt: 11:37:17 hôm nay)

Lô: 00, 33, 55, 66, 88, 99, 03, 05, 09, 90 đầu 0, 6, 8 đuôi 3, 6, 8 BTL 99 ĐB: 01, 10, 58, 85, 03, 30, 12, 21 đầu 0, 1, 3 đuôi 0, 1, 3 BTĐ 10

nguoi van chuyen (Chốt: 11:43:08 hôm nay)

Lô: 10, 07, 84, 70 BTL 07

mama là tôi (Chốt: 12:02:12 hôm nay)

Lô: 85, 27, 72, 17, 71 BTL 85 ĐB: 07, 70, 52, 25 đuôi 0, 5 BTĐ 52

koolly (Chốt: 12:07:34 hôm nay)

Lô: 10, 66 BTL 66 ĐB: 10, 01, 15, 51, 60, 06, 65, 56 BTĐ 10

Lexuanhoa01638410100 (Chốt: 12:08:28 hôm nay)

Lô: 25, 52

Lô Cùi Bắp (Chốt: 12:10:48 hôm nay)

Lô: 59, 95 BTL 95

Quang Bi Nô (Chốt: 12:22:13 hôm nay)

Lô: 67, 76, 12 BTL 12 ĐB: 12, 21 BTĐ 12

xuống cả mạng (Chốt: 12:23:44 hôm nay)

Lô: 13, 26 đầu 1 đuôi 3 BTL 13 ĐB: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 93 đầu 0 đuôi 3 BTĐ 03

ngochien1980 (Chốt: 12:30:46 hôm nay)

Lô: 25, 52 BTL 25

Phivantinh (Chốt: 12:41:22 hôm nay)

Lô: 12, 21, 33, 36, 66, 86, 96, 50, 05, 51 BTL 50 ĐB: 03, 30, 12, 21, 15, 51 BTĐ 15

Lê Khoát (Chốt: 12:46:33 hôm nay)

Lô: 85, 56, 65 BTL 85 ĐB: 13 đầu 1 đuôi 3

kazutor zu (Chốt: 12:54:19 hôm nay)

Lô: 91, 35, 51, 01 BTL 35

Mr. KEN…. (Chốt: 12:57:41 hôm nay)

Lô:  BTL 85

Nguyet_lat (Sửa: 13:37:55 hôm nay)

Lô: 40, 72, 39, 58, 85, 01, 10, 77 đầu 0, 4, 7 đuôi 0, 5, 3 BTL 39

Con số 25/4 btl 08 lot 80, stl 121 (Chốt: 13:11:15 hôm nay)

Lô: 19, 91, 49, 12 BTL 49

truongthanh (Chốt: 13:21:20 hôm nay)

Lô: 01, 10 đầu 9 đuôi 3 BTL 10 ĐB: 93, 55, 39 đầu 9 đuôi 3 BTĐ 93

Vi Văn tuấn 321 (Chốt: 13:26:20 hôm nay)

Lô: 49, 51, 31, 91 đầu 6 đuôi 9 BTL 35 ĐB: 69, 96, 15, 51, 17, 71 đầu 1 đuôi 5 BTĐ 15

Namdinhtran77 (Chốt: 13:29:36 hôm nay)

Lô: 22, 31, 18, 85, 26, 51, 01, 10, 41, 21 đầu 2, 4, 8 đuôi 1, 3, 6 BTL 22 ĐB: 25, 52, 27, 72 đầu 2, 5, 7 đuôi 2, 5, 7 BTĐ 25

Ngáo lô (Chốt: 13:42:22 hôm nay)

Lô: 21, 12

Su 35 (Sửa: 13:46:49 hôm nay)

ĐB: 76, 14, 41, 46, 64, 45, 54, 24

Ho duy Truong (Chốt: 13:46:02 hôm nay)

Lô: 03, 30 BTL 03

Nhị thiếu gia (Chốt: 13:46:24 hôm nay)

Lô: 02, 20, 22 đầu 2 đuôi 0 BTL 20 ĐB: 46, 64, 47, 74, 02, 20 đầu 2, 7 đuôi 0, 4 BTĐ 01

Nguyen9khanh (Chốt: 13:50:12 hôm nay)

Lô: 10, 03, 14, 75, 88, 20 đầu 1 đuôi 0 BTL 20 ĐB: 52, 25, 35, 53, 75, 57, 20 đầu 5 đuôi 5 BTĐ 57

Lãng tử chơi lô (Chốt: 13:53:54 hôm nay)

Lô: 89, 98 BTL 66

Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo: 0963488210
Email: vanquan9xvp@gmail.com
Cùng chuyên mục
Bảng chốt số XSMB ngày 30/10/2018 Bảng chốt số XSMB ngày 30/10/2018
Thống kê chính xác soi cầu vip 888 xsmb hôm nay 14/08 Thống kê chính xác soi cầu vip 888 xsmb hôm nay 14/08
Bạc nhớ là gì? Phương pháp sử dụng bạc nhớ hiệu quả nhất 2018 Bạc nhớ là gì? Phương pháp sử dụng bạc nhớ hiệu quả nhất 2018
Lô xiên và những phương pháp bắt lô xiên chính xác nhất 2018 Lô xiên và những phương pháp bắt lô xiên chính xác nhất 2018
BẠC NHỚ LÔ 2018 XSMB BẠC NHỚ VÀ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP KINH NGHIỆM SOI CẦU LÔ 2 NHÁY ĐẸP NHẤT BẠC NHỚ LÔ 2018 XSMB BẠC NHỚ VÀ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP KINH NGHIỆM SOI CẦU LÔ 2 NHÁY ĐẸP NHẤT
Kinh nghiệm soi cầu lô kép 2018, phương pháp bắt lô kép chính xác nhất Kinh nghiệm soi cầu lô kép 2018, phương pháp bắt lô kép chính xác nhất
Bạc nhớ 2018 và những kinh nghiệm lô 2 nháy đẹp nhất xsmb Bạc nhớ 2018 và những kinh nghiệm lô 2 nháy đẹp nhất xsmb
Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 21/03 (rồng bạch kim) Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 21/03 (rồng bạch kim)
Khi đầu đuôi câm thì hôm sau có con lô nào? Kinh nghiệm bắt lô câm 2018 Khi đầu đuôi câm thì hôm sau có con lô nào? Kinh nghiệm bắt lô câm 2018
Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 06/03/2018 Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 06/03/2018
Soi cầu vip 888 3so đẹp – soi cầu lô miễn phÍ xsmb hôm nay 03/10 Quy định website rongbachkim88.com
Lưu ý: soạn tin nhắn tới tổng đài 8785 15000 vnd /1 tin nhắn. Wapsite không cung cấp các dịch vụ lô đề, chỉ thống kê lô tô xổ số dựa trên kết quả xổ số có sẵn, nghiêm cấm đánh lô đề dưới mọi hình thức. Khuyến khích chơi lô tô xổ số hợp pháp theo quy định của nhà nước, Tất cả những thông tin trên rongbachkim88.comchỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ 1 trách nhiệm nào về việc sử dụng thông tin của các bạn. Mọi Quảng cáo trên trang không chịu sự quản lý của trang web nên các bạn cân nhắc kỹ trước khi bấm vào các link ở mục quảng cáo, chúng tôi không chịu trách nhiệm nhiệm khi các bạn sử dụng thông tin ở các trang này.Chúc các bạn may mắn, phát lộc - phát tài!