Rongbachkim88.com

Soi Cầu Miền Bắc Chính Xác


Bây giờ là
GIỜ VÀNG CHỐT SỐ RỒNG BẠCH KIM NGÀY 16/04
201

Bảng chốt số ngày 16/04/2018 (114)

nguyen van men (Sửa: 12:41:56 hôm nay)

Lô: 85, 29, 15, 87 BTL 67 ĐB: 06, 15, 67, 82, 85, 41, 71, 76 đầu 4, 9, 0, 7 BTĐ 29

KJNGLO (Chốt: 19:11:42 hôm qua)

Lô: 78, 87

Thánh bê bết (Chốt: 19:12:41 hôm qua)

Lô: 54, 45 BTL 24

Vu/van/dung (Chốt: 19:13:08 hôm qua)

Lô: 69, 96 BTL 69 ĐB: 69 BTĐ 69

¬ Phúc Sike ⌐ (Chốt: 19:15:51 hôm qua)

Lô: 35, 53 BTL 53

Công Audi (Chốt: 19:17:47 hôm qua)

Lô: 22, 44 BTL 44

Thang Bui (Chốt: 19:19:21 hôm qua)

Lô: 78, 87 BTL 72

QH1368_888 (Sửa: 22:53:24 hôm qua)

Lô: 18, 81 ĐB: 78, 87, 88, 77, 08, 80, 39, 93, 29, 92

Nguyen van thuyen (Sửa: 22:03:09 hôm qua)

Lô: 76, 67, 69, 96 BTL 67 ĐB: 28, 82, 68, 86, 18, 81, 58, 85, 78, 87, 89, 98 BTĐ 28

vanboi111 (Chốt: 19:27:02 hôm qua)

Lô: 42

Ken157 (Chốt: 19:27:52 hôm qua)

Lô: 12, 13, 19, 50, 79, 97

Sovip88 Zalo : 0966687358 (Chốt: 19:44:57 hôm qua)

Lô:  BTL 03

Rồng xanh lá cây (Sửa: 07:58:34 hôm nay)

Lô: 36, 63, 25, 52 BTL 36 ĐB: 68, 86, 58, 85 BTĐ 58

Nguyễn đăng trung (Sửa: 20:17:00 hôm qua)

Lô: 78, 67 BTL 67

Trong tấn Lê (Chốt: 20:10:56 hôm qua)

Lô: 25 đầu 0 đuôi 2 BTL 02 ĐB: 02

Life to love (Chốt: 20:11:15 hôm qua)

Lô: 12, 22, 57, 87, 41, 75, 68, 78, 66, 94 đầu 1, 3, 7 đuôi 2, 4, 8 BTL 87 ĐB: 13, 31, 16, 61, 17, 71, 18, 81, 19, 91, 36, 63, 37, 73, 38, 83, 39, 93, 67, 76 đầu 1, 3, 6, 7, 8, 9 đuôi 2, 3, 4, 7, 8, 9 BTĐ 78

Botit (Sửa: 20:15:03 hôm qua)

Lô: 15, 16, 67, 76 BTL 67

Cau2levis82 (Chốt: 20:17:24 hôm qua)

Lô: 42, 57, 61, 71, 93, 98, 76, 86, 68, 95 đầu 4, 7, 9 đuôi 1, 5, 8 BTL 98 ĐB: 13, 31, 16, 61, 17, 71, 18, 81, 19, 91, 36, 63, 37, 73, 38, 83, 39, 93, 67, 76 đầu 1, 3, 6, 7, 8, 9 đuôi 2, 3, 4, 7, 8, 9 BTĐ 81

Vỹ Tuyến (Chốt: 20:48:20 hôm qua)

Lô: 08, 80, 85, 58 ĐB: 80, 81, 82, 85, 86 đầu 8 đuôi 0 BTĐ 80

DUONG HOANG GIANG (Chốt: 21:12:15 hôm qua)

Lô: 00

Linh1010 (Sửa: 21:15:31 hôm qua)

Lô: 18, 81

quantheambotat (Chốt: 21:19:20 hôm qua)

ĐB:  đầu 1

Thực Nguyễn (Chốt: 21:21:06 hôm qua)

Lô: 75, 21 BTL 84 ĐB: 76, 67, 57, 75, 96, 69, 59, 95, 78, 87 đầu 7 đuôi 6

btl (Chốt: 21:22:58 hôm qua)

Lô: 59, 49, 94 BTL 59

Eifndosnei (Chốt: 21:23:54 hôm qua)

Lô: 45, 54 đầu 5 đuôi 4 BTL 45 ĐB: 26 đầu 2 đuôi 6 BTĐ 26

BÍNH DẦN_098.4490.267_ZALO (Chốt: 21:30:09 hôm qua)

Lô: 59, 95, 69, 96 BTL 95 ĐB: 59, 95, 69, 96 BTĐ 95

Nguễn thành tín (Chốt: 21:39:21 hôm qua)

Lô: 90 đầu 9 đuôi 0 BTL 38 ĐB: 19 đầu 1 đuôi 9 BTĐ 11

Văn Huấn (Chốt: 21:54:41 hôm qua)

Lô: 86, 81, 11, 16

lô vip zalo 01252.555.365 (Chốt: 21:58:25 hôm qua)

ĐB:  đầu 7 đuôi 7

Lodekiemsong (Chốt: 21:58:44 hôm qua)

Lô: 81, 82, 86 đầu 8 đuôi 5 BTL 80 ĐB: 00, 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, 11, 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94 đầu 1 đuôi 3 BTĐ 11

Thạchhà (Sửa: 23:06:42 hôm qua)

Lô: 14 BTL 14 ĐB: 17 BTĐ 17

đợi chờ là hạnh phúc (Chốt: 22:23:16 hôm qua)

Lô: 14, 41, 24, 42, 54 BTL 54 ĐB: 45, 46, 47, 34, 24, 14 đầu 4 đuôi 5 BTĐ 45

Vét Máng Thơm Ngon Béo Ngậy (Chốt: 22:28:12 hôm qua)

Lô: 01, 10, 03, 30, 45, 54, 00 BTL 00

lodekep88 (Sửa: 10:15:25 hôm nay)

Lô: 18, 81, 77, 35, 92 ĐB: 78, 87, 88, 77, 08, 80, 39, 93, 29, 92, 73, 74, 48, 84, 41, 14, 11, 49, 67, 76

dao nhu vu (Chốt: 23:09:55 hôm qua)

Lô: 18, 85, 89 BTL 18

Phạm-Quốc-Cương (Sửa: 07:11:33 hôm nay)

Lô: 23, 26, 90, 49 BTL 86 ĐB: 35, 44, 84, 85 đuôi 4, 5

Vũ Tường ANH (Chốt: 23:18:38 hôm qua)

Lô: 86 đầu 4 đuôi 5 BTL 45 ĐB: 45 đầu 4 đuôi 5 BTĐ 45

Cụ tổ chúng mày (Chốt: 23:24:02 hôm qua)

Lô: 12, 21 BTL 12

Lucky (Chốt: 23:40:57 hôm qua)

Lô: 94 BTL 94

Công điêt (Chốt: 23:51:40 hôm qua)

Lô: 78, 87, 27

Lamvinh (Chốt: 23:52:33 hôm qua)

Lô: 39, 93 BTL 39

Nguyễn Văn Nát BTL 11(Khô Máu)16/4 (Chốt: 23:56:37 hôm qua)

Lô: 11, 86, 18 BTL 11

Namthinhphat (Chốt: 23:57:07 hôm qua)

Lô: 02, 20 đầu 2 đuôi 0 BTL 29 ĐB: 02, 20, 94, 22 đầu 0 đuôi 2 BTĐ 02

Sumitomo (Chốt: 00:06:37 hôm nay)

Lô: 39, 93 đầu 3 đuôi 9 BTL 39

VuVu (Chốt: 00:46:52 hôm nay)

Lô: 58, 85

Phùng xuân châu (Sửa: 00:57:51 hôm nay)

Lô: 45, 09 BTL 45

Mphi- Zalo:0967709976 (Sửa: 01:22:33 hôm nay)

Lô: 05 BTL 05

Đổi Trắng Thay Đen (Chốt: 01:33:55 hôm nay)

Lô: 08 đầu 3 đuôi 5 BTL 08 ĐB: 56 đầu 5 đuôi 6 BTĐ 56

Đinh công toàn (Chốt: 01:34:40 hôm nay)

Lô: 78, 87, 12, 21 ĐB: 75, 57 đầu 7 đuôi 7

Nhatcuti133 (Chốt: 02:17:08 hôm nay)

Lô: 64 BTL 64 ĐB: 64

Nguyễn Bảo Long (Long Bạch Thủ ) (Chốt: 04:39:43 hôm nay)

Lô: 01, 12, 25, 37, 40, 55, 69, 79, 81, 95 đầu 4 đuôi 0 BTL 40 ĐB: 12, 21, 23, 32 đầu 1 đuôi 2 BTĐ 12

NguyenThanhTuan (Sửa: 06:13:45 hôm nay)

Lô: 38, 50, 64, 47, 18, 81 đầu 6 đuôi 5 BTL 50 ĐB: 38, 50, 47, 64, 46, 23, 78, 87, 88, 80, 77, 08, 39, 93, 29, 92 đầu 6 đuôi 4 BTĐ 64

Vinhdepzai (Chốt: 06:54:11 hôm nay)

Lô: 20, 12, 37, 73 BTL 12 ĐB: 74, 36 đầu 3 đuôi 7 BTĐ 68

Hoàng Gia Phu zlo 0919928976 (Chốt: 07:10:02 hôm nay)

Lô: 33, 79

Tao Là Cụ Của Thằng CaChiVang222 (Sửa: 07:22:20 hôm nay)

Lô: 18, 81 đầu 1 đuôi 8 BTL 18 ĐB: 34, 43, 37, 73, 47, 74 đầu 3, 4, 7 đuôi 3, 4, 5, 6, 7 BTĐ 37

nguyen văn tu (Chốt: 07:46:18 hôm nay)

Lô: 07, 17, 25 đầu 1 đuôi 7 BTL 17 ĐB: 07, 17 đầu 1 đuôi 7 BTĐ 17

định 248 nahang-tuyenquang (Chốt: 08:14:54 hôm nay)

Lô: 26, 58, 73 BTL 58

ANZ (Chốt: 08:17:04 hôm nay)

Lô: 03, 30, 42, 59, 64 đầu 0 đuôi 3 BTL 03 ĐB: 03, 04, 06, 09, 30, 36, 37, 46, 47 đầu 0 đuôi 3 BTĐ 03

HímHồng (Chốt: 08:26:59 hôm nay)

ĐB: 88, 58, 85, 28, 82 đầu 8 đuôi 8 BTĐ 88

hao1993 (Chốt: 09:27:20 hôm nay)

Lô: 42 đầu 4 đuôi 2 BTL 42 ĐB:  đầu 2

Trương trọng hiếu (Chốt: 09:39:04 hôm nay)

Lô: 78, 87

Nguyễn đức xuyên (Chốt: 09:58:16 hôm nay)

Lô: 76 ĐB: 77

CANMOTCONSO (Chốt: 09:58:24 hôm nay)

Lô: 95, 59

Luong Bong (Chốt: 10:03:11 hôm nay)

Lô: 54, 45, 86 BTL 54 ĐB: 76, 49, 94 BTĐ 49

Hoàng Minh Dũng (Chốt: 10:05:19 hôm nay)

Lô: 78, 87

Không nên nghiện (Chốt: 10:12:40 hôm nay)

Lô: 39, 93

Ngoài Đảo Xa (Chốt: 10:16:19 hôm nay)

Lô: 86 đầu 8 đuôi 6 BTL 86 ĐB: 07, 70 đầu 7 đuôi 0 BTĐ 70

Mạnh vip (Chốt: 10:23:43 hôm nay)

Lô: 01, 90, 82, 26, 62

Hieu £ (Chốt: 10:40:26 hôm nay)

Lô: 54, 78, 87

nguyễn vẫn thế (Chốt: 10:41:04 hôm nay)

Lô: 12 đầu 1 đuôi 2 BTL 12 ĐB: 50 đầu 5 đuôi 0 BTĐ 50

Quang Bi Nô (Chốt: 10:45:04 hôm nay)

Lô: 59, 95 BTL 95 ĐB: 05, 30, 89, 45, 68

FCMB (Chốt: 10:47:29 hôm nay)

Lô: 82 BTL 82

Nghiêm Yến Nhi (Chốt: 10:58:20 hôm nay)

Lô: 82 đầu 8 đuôi 2 BTL 82 ĐB: 44, 46 đầu 4 đuôi 4 BTĐ 44

MB 15/04/18 BTL 10 ĐtL 08 (Chốt: 11:09:17 hôm nay)

Lô: 44, 67 BTL 44 ĐB: 21, 23, 27, 29, 25, 41, 43, 45, 47, 49 đầu 2, 4 BTĐ 21

vanhuan (Chốt: 11:15:49 hôm nay)

Lô: 45, 54 đầu 4 đuôi 5 BTL 45

Một vốn, bốn lời (Chốt: 11:28:15 hôm nay)

Lô: 01, 90, 98, 27, 72 BTL 90

Long2018 (Chốt: 11:36:20 hôm nay)

Lô: 30

le trung khien (Chốt: 11:54:36 hôm nay)

Lô: 68, 86, 33 đầu 8 đuôi 6 BTL 68 ĐB: 39, 93, 89, 98, 79, 97, 88, 77, 99 đầu 9 đuôi 3 BTĐ 86

duonganhduc (Chốt: 11:56:48 hôm nay)

Lô: 11, 94 đầu 9 đuôi 4 BTL 11

hùng tran (Chốt: 12:24:28 hôm nay)

Lô: 55 đầu 5 đuôi 5 BTL 55 ĐB: 11 đầu 1 đuôi 1 BTĐ 11

Thai Ha CT (Chốt: 12:26:08 hôm nay)

ĐB: 24, 42 đầu 4 đuôi 4 BTĐ 07

xịt vẫn sút hd (Sửa: 12:31:33 hôm nay)

Lô: 44 đầu 4 đuôi 4 BTL 44 ĐB: 44 đầu 9 đuôi 9 BTĐ 99

Lexuancuong17021990@gmail.com (Sửa: 12:42:47 hôm nay)

Lô: 59

nguyenvanlinh040987@gmail.com (Sửa: 13:18:09 hôm nay)

Lô: 77, 25, 45, 54, 68, 60, 06, 12, 21, 00 đầu 0, 6, 7 đuôi 0, 5, 6 BTL 77 ĐB: 04, 40, 59, 95, 31, 77, 22 đầu 3, 4, 9, 1 đuôi 3, 4, 9, 1 BTĐ 31

Duc Nguyen Cong (Chốt: 13:07:16 hôm nay)

Lô: 46, 64, 63, 36 đầu 4 đuôi 6 BTL 46 ĐB: 85, 58 đầu 8 đuôi 3 BTĐ 83

NGUYEN CHI HUU (Chốt: 13:12:04 hôm nay)

Lô:  BTL 75

hoangsonha (Chốt: 13:15:49 hôm nay)

Lô: 34 BTL 34

tuấn trắng (Chốt: 13:19:40 hôm nay)

Lô: 12, 21, 87, 78

Flc.faros (Chốt: 13:20:13 hôm nay)

Lô: 67, 76, 28, 82, 07, 70, 25, 52 đầu 6 đuôi 7 BTL 77 ĐB: 60, 64, 66, 68 đầu 6 đuôi 8 BTĐ 68

hưng như (Chốt: 13:27:08 hôm nay)

Lô: 22, 68 đầu 2 đuôi 2 BTL 22 ĐB: 22, 68 đầu 6 đuôi 8 BTĐ 68

Thiên20tn1 (Chốt: 13:34:39 hôm nay)

Lô: 46, 52, 72 BTL 46 ĐB: 33 đầu 3 đuôi 3 BTĐ 33

đỗ văn mạnh (Chốt: 13:36:15 hôm nay)

Lô: 08, 55, 64, 31 đầu 7 đuôi 2 BTL 72

Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo: 0963488210
Email: vanquan9xvp@gmail.com
Cùng chuyên mục
Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 11/12 (rồng bạch kim) Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 11/12 (rồng bạch kim)
Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 11/12/2018 Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 11/12/2018
Thống kê chính xác soi cầu vip 888 xsmb hôm nay 11/12 Thống kê chính xác soi cầu vip 888 xsmb hôm nay 11/12
Soi cầu chốt số rong bach kim đẹp nhất miền bắc 10/12/2018 Soi cầu chốt số rong bach kim đẹp nhất miền bắc 10/12/2018
Soi cầu lô rồng bạch kim xsmb lô bạch thủ ngày 10/12 Soi cầu lô rồng bạch kim xsmb lô bạch thủ ngày 10/12
Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 10/12 (rồng bạch kim) Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 10/12 (rồng bạch kim)
Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 10/12/2018 Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 10/12/2018
Thống kê chính xác soi cầu vip 888 xsmb hôm nay 10/12 Thống kê chính xác soi cầu vip 888 xsmb hôm nay 10/12
Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 09/12 (rồng bạch kim) Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 09/12 (rồng bạch kim)
Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 09/12/2018 Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 09/12/2018
Soi cầu vip 888 3so đẹp – soi cầu lô miễn phÍ xsmb hôm nay 03/10 Quy định website rongbachkim88.com
Lưu ý: soạn tin nhắn tới tổng đài 8785 15000 vnd /1 tin nhắn. Wapsite không cung cấp các dịch vụ lô đề, chỉ thống kê lô tô xổ số dựa trên kết quả xổ số có sẵn, nghiêm cấm đánh lô đề dưới mọi hình thức. Khuyến khích chơi lô tô xổ số hợp pháp theo quy định của nhà nước, Tất cả những thông tin trên rongbachkim88.comchỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ 1 trách nhiệm nào về việc sử dụng thông tin của các bạn. Mọi Quảng cáo trên trang không chịu sự quản lý của trang web nên các bạn cân nhắc kỹ trước khi bấm vào các link ở mục quảng cáo, chúng tôi không chịu trách nhiệm nhiệm khi các bạn sử dụng thông tin ở các trang này.Chúc các bạn may mắn, phát lộc - phát tài!