Lô nuôi khung max 3 ngày- soi cầu lô nuôi 3 ngày

Lo nuoi 3 ngay, bach thu 3 ngay, lo nuoi khung max 3 ngay

Tuy nhiên phương pháp nào cũng chỉ để tham khảo, anh em theo dõi và cân nhắc trước khi sử dụng thông tin nhé. Chúc anh em may mắn !

Thống kê bạch thủ khung 3 ngày chính xác nhất hôm nay

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 27  từ 04/08 đến 06/08/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 50  từ 30/07 đến 01/08/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 62  từ 27/07 đến 29/07/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 37  từ 24/07 đến 26/07/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 12 từ 21/07 đến 23/07/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 58 từ 18/07 đến 20/07/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 54 từ 14/07 đến 16/07/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 28 từ 10/07 đến 12/07/2019 nhận 28 ngày 3

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 42 từ 06/07 đến 08/07/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 12 từ 03/07 đến 05/07/2019 nhận 12 ngày 3

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 56 từ 01/07 đến 03/07/2019 nhận 56 ngày 2

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 74  từ 30/06 đến 02/07/2019 nhận 74 ngày 1

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 26  từ 29/06 đến 01/07/2019 nhận 26 ngày 1

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 83  từ 27/06 đến 29/06/2019 nhận 83 ngày 2

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 46  từ 24/06 đến 26/06/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 12 từ 23/06 đến 25/06/2019 nhận 12 ngày 1

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 05 từ 20/06 đến 22/06/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 85 từ 17/06 đến 19/06/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 74 từ 14/06 đến 16/06/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 34 từ 11/06 đến 13/06/2019 nhận 34 ngày 3

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 90 từ 08/06 đến 10/06/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 36 từ 05/06 đến 07/06/2019 nhận 36 ngày 3

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 42 từ 03/06 đến 05/06/2019 nhận 42 ngày 2

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 26 từ 31/05 đến 02/06/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 90 từ 29/05 đến 31/05/2019 nhận 90 ngày 2

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 76 từ 26/05 đến 28/05/2019 nhận 76 ngày 3

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 50 từ 23/05 đến 25/05/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 71 từ 20/05 đến 22/05/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 25 từ 19/05 đến 21/05/2019 nhận 25 ngày 1

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 64 từ 16/05 đến 18/05/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 72 từ 13/05 đến 15/05/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 68 từ 12/05 đến 14/05/2019 nhận 68 ngày 1

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 32 từ 10/05 đến 12/05/2019 nhận 32 ngày 3

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 16 từ 07/05 đến 09/05/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 92 từ 04/05 đến 06/05/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 64 từ 01/05 đến 03/05/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 82 từ 28/04 đến 30/04/2019 nhận 82 ngày 3

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 26 từ 25/04 đến 27/04/2019 nhận 26 ngày 3

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 50 từ 21/04 đến 23/04/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 47 từ 20/04 đến 22/04/2019 nhận 47 ngày 1

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 30 từ 18/04 đến 20/04/2019 nhân 30 ngày 2

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 36 từ 16/04 đến 18/04/2019 nhận 36 ngày 2

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 96 từ 12/04 đến 14/04/2019 nhận 96 ngày 1

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 70 từ 10/04 đến 12/04/2019 nhận 70 ngày 1

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 36  từ 08/04 đến 10/04/2019 nhận 36 ngày 2

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 51 từ 05/04 đến 07/04/2019 nhận 51 ngày 3

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 72 từ 02/04 đến 04/04/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 14 từ 30/03 đến 01/04/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 30 từ 29/03 đến 31/03/2019 nhận 30 ngày 2

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 42 từ 26/03 đến 28/03/2019 nhận 42 ngày 3

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 57 từ 23/03 đến 25/03/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 65 từ 20/03 đến 22/03/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 54 từ 18/03 đến 20/03/2019 nhận 54 ngày 2

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 20 từ 13/03 đến 15/03/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 48 từ 10/03 đến 12/03/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 43 từ 07/03 đến 09/03/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 71 từ 05/03 đến 07/03/2019 nhận 71 ngày 2

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 80 từ 02/03 đến 04/03/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 82 từ 01/03 đến 03/03/2019 nhận 82 ngày 1

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 31 từ 26/02 đến 28/02/2019 nhận 31 ngày 3

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 45 từ 24/02 đến 26/02/2019 nhận 45 ngày 2

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 38 từ 20/02 đến 22/02/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 49 từ 19/02 đến 21/02/2019 nhận 49 ngày 2

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 62  từ 17/02 đến 19/02/2019 nhận 62 ngày 2

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 19 từ 15/02 đến 17/02/2019 nhận 19 ngày 2

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 54 từ 12/02 đến 14/02/2019

+) Thống Kê Lô nuôi khung 3 ngày 36 từ 10/02 đến 12/02/2019 nhận 36 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 76 từ 01/02 đến 03/02/2019

+) Lô nuôi khung 3 ngày 52 từ 29/01 đến 31/01/2019 nhận 52 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 30 từ 24/01 đến 26/01/2019

+) Lô nuôi khung 3 ngày 16 từ 21/01 đến 23/01/2019 nhận 16 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 82 từ 18/01 đến 20/01/2019 nhận 82 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 15 từ 17/01 đến 19/01/2019 nhận 15 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 70 từ 14/01 đến 16/01/2019 nhận 70 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 81 từ 13/01 đến 15/01/2019 nhận 81 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 68 từ 10/01 đến 12/01/2019

+) Lô nuôi khung 3 ngày 24 từ 07/01 đến 09/01/2019

+) Lô nuôi khung 3 ngày 70 từ 04/01 đến 06/01/2019

+) Lô nuôi khung 3 ngày 41 từ 03/01 đến 05/01/2019 nhận 41 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 23 từ 02/01 đến 04/01/2019 nhận 23 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 40 từ 31/01 đến 02/01/2019 nhận 40 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 12 từ 28/12 đến 30/12

+) Lô nuôi khung 3 ngày 15 từ 25/12 đến 27/12 nhận 15 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 58 từ 22/12 đến 24/12

+) Lô nuôi khung 3 ngày 27 từ 19/12 đến 21/12

+) Lô nuôi khung 3 ngày 64 từ 16/12 đến 18/12 nhận 64 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 35 từ 14/12 đến 16/12 nhận 35 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 26 từ 13/12 đến 15/12 nhận 26 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 39 từ 10/12 đến 12/12

+) Lô nuôi khung 3 ngày 51 từ 07/12 đến 09/12 nhận 51 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 72 từ 04/12 đến 06/12

+) Lô nuôi khung 3 ngày 14 từ 02/12 đến 04/12 nhận 14 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 40 từ 29/11 đến 01/12

+) Lô nuôi khung 3 ngày 32 từ 26/11 đến 28/11

+) Lô nuôi khung 3 ngày 53 từ 25/11 đến 27/11 nhận 53 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 16 từ 22/11 đến 24/11

+) Lô nuôi khung 3 ngày 40 từ 19/11 đến 21/11

+) Lô nuôi khung 3 ngày 31 từ 18/11 đến 20/11 nhận 31 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 15 từ 15/11 đến 17/11 nhận 15 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 46 từ 12/11 đến 14/11

+) Lô nuôi khung 3 ngày 74 từ 09/11 đến 11/11

+) Lô nuôi khung 3 ngày 63 từ 06/11 đến 08/11

+) Lô nuôi khung 3 ngày 51 từ 03/11 đến 05/11 nhận 51 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 40 từ 02/11 đến 04/11 nhận 40 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 31 từ 30/10 đến 01/11

+) Lô nuôi khung 3 ngày 19 từ 27/10 đến 29/10

+) Lô nuôi khung 3 ngày 48 từ 24/10 đến 26/10 nhận 48 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 07 từ 21/10 đến 23/10

+) Lô nuôi khung 3 ngày 52 từ 18/10 đến 20/10

+) Lô nuôi khung 3 ngày 38 từ 15/10 đến 17/10

+) Lô nuôi khung 3 ngày 46 từ 12/10 đến 14/10 nhận 46-46 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 79 từ 10/10 đến 12/10 nhận 79 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 13 từ 07/10 đến 09/10 nhận 13 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 02 từ 03/10 đến 05/10 nhận 02 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 34 từ 02/10 đến 04/10 nhận 34 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 62 từ 01/10 đến 03/10 nhận 62 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 82 từ 28/09 đến 30/09

+) Lô nuôi khung 3 ngày 90 từ 26/09 đến 28/09 nhận 90 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 54 từ 24/09 đến 26/09 NHẬN 54 NGÀY 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 62 từ 23/09 đến 25/09 nhận 62 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 14 từ 20/09 đến 22/09

+) Lô nuôi khung 3 ngày 83 từ 19/09 đến 21/09 nhận 83 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 91 từ 18/09 đến 20/09 nhận 91 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 43 từ 16/09 đến 18/09 NHẬN 43 NGÀY 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 32 từ 14/09 đến 16/09 nhận 32-32 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 75 từ 13/09 đến 15/09 nhận 75 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 56 từ 12/09 đến 14/09 nhận 56 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 94 từ 10/09 đến 12/09 nhận 94 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 26 từ 07/09 đến 09/09 nhận 26 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 29 từ 04/09 đến 06/09

+) Lô nuôi khung 3 ngày 50 từ 01/09 đến 03/09

+) Lô nuôi khung 3 ngày 91 từ 30/08 đến 01/09 NHẬN 91 NGÀY 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 32  từ 27/08 đến 29/08

+) Lô nuôi khung 3 ngày 50  từ 25/08 đến 27/08 nhận 50 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 92  từ 22/08 đến 24/08

+) Lô nuôi khung 3 ngày 70  từ 21/08 đến 23/08 nhận 70-70 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 15  từ 18/08 đến 20/08

+) Lô nuôi khung 3 ngày 12  từ 17/08 đến 19/08 nhận 12 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 60  từ 14/08 đến 16/08 nhận 60 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 38  từ 13/08 đến 15/08 nhận 38 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 24  từ 10/08 đến 12/08 nhận 24 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 24  từ 10/08 đến 12/08

+) Lô nuôi khung 3 ngày 45 từ 06/08 đến 08/08

+) Lô nuôi khung 3 ngày 51 từ 03/08 đến 05/08 nhận 51 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 12  từ 31/07 đến 02/08

+) Lô nuôi khung 3 ngày 40  từ 27/07 đến 29/07

+) Lô nuôi khung 3 ngày 52 từ 22/07 đến 26/07

+) Lô nuôi khung 3 ngày 60 từ 19/07 đến 21/07 nhận 60 ngày 4

+) Lô nuôi khung 3 ngày 27 từ 18/07 đến 20/07 nhận 27 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 51 từ 15/07 đến 17/07

+) Lô nuôi khung 3 ngày 71  từ 13/07 đến 15/07 nhận 71 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 16  từ 12/07 đến 14/07 nhận 16 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 43  từ 09/07 đến 11/07

+) Lô nuôi khung 3 ngày 38  từ 06/07 đến 08/07

+) Lô nuôi khung 3 ngày 91  từ 03/07 đến 05/07

+) Lô nuôi khung 3 ngày 28  từ 30/06 đến 02/06

+) Lô nuôi khung 3 ngày 20  từ 27/06 đến 29/06

+) Lô nuôi khung 3 ngày 48  từ 26/06 đến 28/06 nhận 48 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 71  từ 24/06 đến 26/06 nhận 71 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 42  từ 21/06 đến 23/06 nhận 42 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 94  từ 18/06 đến 20/06

+) Lô nuôi khung 3 ngày 36 từ 17/06 đến 19/06 nhận 36 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 40 từ 15/06 đến 17/06 nhận 40 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 20 từ 12/06 đến 14/06

+) Lô nuôi khung 3 ngày 94 từ 09/06 đến 11/06 nhận 94 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 72 từ 06/06 đến 08/06

+) Lô nuôi khung 3 ngày 90 từ 04/06 đến 06/06 nhận 90 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 54 từ 03/06 đến 05/06 nhận 54 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 35 từ 02/06 đến 04/06 nhận 35 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 71 từ 30/05 đến 01/06

+) Lô nuôi khung 3 ngày 59 từ 29/05 đến 31/05 nhận 59 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 71 từ 27/05 đến 29/05 nhận 71 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 46 từ 24/05 đến 26/05 nhận 46 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 84 từ 21/05 đến 23/05

+) Lô nuôi khung 3 ngày 29 từ 20/05 đến 22/05 nhận 29 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 54 từ 18/05 đến 20/05 nhận 54 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 20 từ 15/05 đến 17/05 nhận 20 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 80 từ 12/05 đến 14/05

+) Lô nuôi khung 3 ngày 62 từ 09/05 đến 11/05 nhận 62 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 40 từ 08/05 đến 10/05 nhận 40 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 84 từ 05/05 đến 07/05

+) Lô nuôi khung 3 ngày 90 từ 02/05 đến 04/05

+) Lô nuôi khung 3 ngày 38 từ 29/04 đến 01/05

+) Lô nuôi khung 3 ngày 71 từ 27/04 đến 29/04 nhận 71 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 36 từ 24/04 đến 26/04

+) Lô nuôi khung 3 ngày 40 từ 23/04 đến 25/04 nhận 40 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 54 từ 21/04 đến 23/04 nhận 54 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 10 từ 18/04 đến 20/04 nhận 10-10 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 16 từ 16/04 đến 18/04 nhận 16 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 84 từ 15/04 đến 17/04 nhận 84 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 72 từ 14/04 đến 16/04 nhận 72 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 40 từ 11/04 đến 13/04

+) Lô nuôi khung 3 ngày 91 từ 08/04 đến 10/04

+) Lô nuôi khung 3 ngày 03 từ 05/04 đến 07/04 nhận 03 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 52 từ 03/04 đến 05/04 nhận 52 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 43 từ 01/04 đến 03/04 nhận 43 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 61 từ 29/03 đến 31/03 nhận 61-61 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 32 từ 27/03 đến 29/03 nhận 32-32 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 10 từ 24/03 đến 26/03

+) Lô nuôi khung 3 ngày 29 từ 21/03 đến 23/03

+) Lô nuôi khung 3 ngày 41 từ 18/03 đến 20/03

+) Lô nuôi khung 3 ngày 20 từ 17/03 đến 19/03 nhận 20 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 34 từ 14/03 đến 16/03

+) Lô nuôi khung 3 ngày 69 từ 13/03 đến 15/03 nhận 69 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 41 từ 10/03 đến 12/03 nhận 41 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 32 từ 07/03 đến 09/03 nhận 32 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 25 từ 04/03 đến 06/03

+) Lô nuôi khung 3 ngày 31 từ 01/03 đến 03/03 nhận 31 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 15 từ 27/02 đến 01/03 nhận 15-15 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 74 từ 24/02 đến 26/02

+) Lô nuôi khung 3 ngày 02 từ 23/02 đến 25/02 nhận 02 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 25 từ 20/02 đến 22/02

+) Lô nuôi khung 3 ngày 45 từ 19/02 đến 21/02 nhận 45 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 08 từ 13/02 đến 15/02

+) Lô nuôi khung 3 ngày 35 từ 11/02 đến 13/02 nhận 35 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 16 từ 10/02 đến 12/02 nhận 16 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 94 từ 09/02 đến 11/02 nhận 94-94 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 41 từ 08/02 đến 10/02 nhận 41 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 47  từ 05/02 đến 07/02

+) Lô nuôi khung 3 ngày 28  từ 04/02 đến 06/02 nhận 28 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 15  từ 03/02 đến 05/02 nhận 15-15 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 62  từ 02/02 đến 04/02 nhận 62 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 12  từ 30/01 đến 01/02

+) Lô nuôi khung 3 ngày 39  từ 27/01 đến 29/01 nhận 39 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 17  từ 26/01 đến 28/01 nhận 17 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 41  từ 23/01 đến 25/01 nhận 41 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 64  từ 20/01 đến 22/01

+) Lô nuôi khung 3 ngày 51  từ 18/01 đến 20/01 nhận 51 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 30  từ 16/01 đến 17/01

+) Lô nuôi khung 3 ngày 54  từ 13/01 đến 15/01

+) Lô nuôi khung 3 ngày 36  từ 10/01 đến 12/01 nhận 36 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 67  từ 09/01 đến 11/01 nhận 67 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 09  từ 06/01 đến 08/01 nhận 09 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 45  từ 03/01 đến 05/01

+) Lô nuôi khung 3 ngày 51 từ 02/01 đến 04/01 nhận 51 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 90 từ 30/12 đến 01/01 nhận 90 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 48 từ 28/12 đến 30/12 nhận 48 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 26 từ 25/12 đến 27/12

+) Lô nuôi khung 3 ngày 10  từ 22/12 đến 24/12

+) Lô nuôi khung 3 ngày 78  từ 19/12 đến 21/12

+) Lô nuôi khung 3 ngày 93  từ 17/12 đến 19/12 nhận 93 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 42 từ 14/12 đến 16/12

+) Lô nuôi khung 3 ngày 39 từ 11/12 đến 13/12

+) Lô nuôi khung 3 ngày 60  từ 07/12 đến 09/12

+) Lô nuôi khung 3 ngày 16 từ 04/12 đến 06/12

+) Lô nuôi khung 3 ngày 40 từ 02/12 đến 04/12 nhận 40 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 29  từ 29/11 đến 01/12 nhận 29 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 60  từ 26/11 đến 28/11

+) Lô nuôi khung 3 ngày 40  từ 24/11 đến 26/11 nhận 40 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 94  từ 23/11 đến 25/11 nhận 94 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 81 từ 20/11 đến 22/11

+) Lô nuôi khung 3 ngày 32 từ 17/11 đến 19/11 nhận 32 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 31  từ 16/11 đến 18/11 nhận 31 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 12  từ 13/11 đến 15/11

+) Lô nuôi khung 3 ngày 20  từ 11/11 đến 13/11 nhận 20 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 93  từ 09/11 đến 11/11 nhận 93 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 20  từ 08/11 đến 10/11 nhận 20 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 90 từ 05/11 đến 07/11

+) Lô nuôi khung 3 ngày 62 từ 02/11 đến 04/11 nhận 62 ngày 3

+) Lô nuôi khung 3 ngày 76 từ 01/11 đến 03/11 nhận 76 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 43 từ 31/10đến 02/11 nhận 43 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 09 từ 28/10 đến 30/10

+) Lô nuôi khung 3 ngày 50 từ 25/10 đến 27/10

+) Lô nuôi khung 3 ngày 02  từ 24/10 đến 26/10 nhận 02 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 96  từ 21/10 đến 23/10

+) Lô nuôi khung 3 ngày 10  từ 19/10 đến 21/10 nhận 10 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 45  từ 16/10 đến 18/10

+) Lô nuôi khung 3 ngày 30  từ 14/09 đến 16/10 nhận 30 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 15  từ 12/09 đến 14/10 nhận 15 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 28 từ 10/09 đến 12/10 nhận 28 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 30 từ 07/09 đến 09/10

+) Lô nuôi khung 3 ngày 13 từ 05/09 đến 07/10 nhận 13 ngày 2

+) Lô nuôi khung 3 ngày 76 từ 02/09 đến 04/10

+) Lô nuôi khung 3 ngày 10 từ 29/09 đến 01/10

+) Lô nuôi khung 3 ngày 17 từ 28/09 đến 30/09 nhận 17 ngày 1

+) Lô nuôi khung 3 ngày 45 từ 26/09 đến 28/09 nhân 45 ngày 2