Rongbachkim88.com

Soi Cầu Miền Bắc Chính Xác


Bây giờ là
Soi cầu chốt số rong bach kim đẹp nhất miền bắc 06/11/2018
18

Bảng chốt số ngày 06/11/2018

⭐️⭐️ĐịnhAnh ⭐️⭐️(TDT) (Chốt: 18:31:08 hôm qua)

Lô: 00

Vi văn Vu (Chốt: 18:31:43 hôm qua)

Lô: 54

nguyen van men (Sửa: 20:00:37 hôm qua)

Lô: 50, 32, 82, 12 BTL 50 ĐB: 05, 10, 12, 13, 45, 47, 53, 64, 65, 70, 71, 75, 80, 85, 87, 90, 92 đầu 7, 2, 0, 9 BTĐ 12

💥W🤩W💥 (Sửa: 22:05:14 hôm qua)

Lô: 49, 62 BTL 62 ĐB: 72, 27, 76, 67, 75, 57, 78, 87, 26, 62, 25, 52, 28, 82, 65, 56, 68, 86, 58, 85 BTĐ 67

Kiếp đỏ đen6789 (Chốt: 18:37:51 hôm qua)

ĐB: 06 BTĐ 06

Nguyên khac quang (Chốt: 18:42:23 hôm qua)

Lô: 78 ĐB: 59 đầu 1, 3, 5, 7, 9 đuôi 9

NÁT idol (Zalo 0856722345) (Chốt: 18:47:32 hôm qua)

Lô: 99, 98 BTL 99

Trần Mạnh Hải (Chốt: 18:48:50 hôm qua)

Lô: 90, 98 đầu 9 đuôi 8 BTL 98 ĐB: 01, 06 đầu 0 đuôi 1, 6 BTĐ 01

duy6899 (Chốt: 18:50:39 hôm qua)

Lô: 49, 71, 88 BTL 49

Sở trường Btl 💥💥😄 (Chốt: 18:52:09 hôm qua)

Lô: 78, 87, 13, 31 BTL 87

vanlap 0363207239 (Chốt: 18:54:27 hôm qua)

Lô: 99, 55, 65 BTL 55

ZALO 0978077956 (Chốt: 18:54:29 hôm qua)

Lô: 17, 71, 88

Zalo: 0523001383 vào bờ an toàn (Chốt: 18:55:45 hôm qua)

Lô: 05, 50

Kb zalo: 01637044741 chuẩn 100% (Chốt: 18:56:13 hôm qua)

Lô: 09, 90

Tiểu Nhị (Chốt: 18:56:17 hôm qua)

Lô: 19, 91

Kb zalo: 01687167018 nhận số chuẩn (Chốt: 18:56:45 hôm qua)

Lô: 56

Duong lac duong (Chốt: 18:57:10 hôm qua)

Lô: 90, 79 BTL 79

Kb zalo 01672057536 (Chốt: 18:58:15 hôm qua)

Lô: 05, 50

Đường Hải (Sửa: 02:00:50 hôm nay)

Lô: 01, 03, 30, 46, 47, 54, 84, 95, 97, 98 BTL 01

BuOnVjSoPhan (Chốt: 19:02:46 hôm qua)

Lô: 49, 94 BTL 49

Cau2levis82 (Chốt: 19:04:40 hôm qua)

Lô: 82, 92, 86, 96, 28, 38, 37, 47, 63, 73 đầu 0, 1, 4 đuôi 7, 8, 9 BTL 92 ĐB: 36, 63, 37, 73, 38, 83, 39, 93, 67, 76, 68, 86, 69, 97, 78, 87, 79, 89, 98 đầu 3, 6, 7, 8, 9 đuôi 1, 3, 5, 7, 8 BTĐ 37

Life to love (Chốt: 19:08:13 hôm qua)

Lô: 73, 83, 65, 75, 47, 57, 28, 38, 49, 59 đầu 2, 5, 7 đuôi 0, 8, 9 BTL 83 ĐB: 36, 63, 37, 73, 38, 83, 39, 93, 67, 76, 68, 86, 69, 97, 78, 87, 79, 89, 98 đầu 3, 6, 7, 8, 9 đuôi 1, 3, 5, 7, 8, 9 BTĐ 68

한국사람 (Sửa: 00:00:10 hôm nay)

Lô: 02, 40, 42, 72, 27, 65, 56, 62 BTL 72

TÂY MÔN KHÁNH (Chốt: 19:14:06 hôm qua)

Lô: 63

Gà_chơi_lo (Chốt: 19:15:27 hôm qua)

Lô: 14, 23, 59, 90 BTL 14

Long2018 (Chốt: 19:22:42 hôm qua)

Lô: 46, 47 ĐB: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Vũ Đức Thuận (Chốt: 19:23:06 hôm qua)

Lô: 71, 59 đầu 9 đuôi 1 BTL 68 ĐB: 78 đầu 7 đuôi 5

ngovanvong (Chốt: 19:25:39 hôm qua)

Lô: 11 BTL 11

VẨU. (Chốt: 19:29:30 hôm qua)

Lô:  BTL 54 ĐB: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 76, 67, 77, 87, 97, 19, 62, 53, 54 đầu 5, 8 đuôi 7 BTĐ 87

lô+đề (Sửa: 19:30:09 hôm qua)

Lô: 05, 50, 55 BTL 50

btl (Chốt: 19:31:54 hôm qua)

Lô: 08, 80 BTL 08

Phí Phương Anh (Chốt: 19:32:52 hôm qua)

Lô: 75 BTL 75

alooooo (Chốt: 19:36:34 hôm qua)

Lô: 59, 95, 05, 50, 57, 75, 34, 43

hauvanthuong (Chốt: 19:42:16 hôm qua)

Lô: 69 đầu 6 đuôi 6 BTL 69 ĐB: 85 đầu 8 đuôi 8 BTĐ 86

Trần ánh (Chốt: 19:42:59 hôm qua)

Lô: 44, 77, 85

Hồ Hoàng Hải (Chốt: 19:54:52 hôm qua)

Lô: 25, 22, 34, 21, 99 BTL 22

Yeuun (Sửa: 07:48:29 hôm nay)

Lô: 65, 27

Kimoanh89 (Sửa: 20:38:37 hôm qua)

Lô: 49, 17, 71 BTL 49

Trần quyết thăng (Chốt: 20:05:39 hôm qua)

Lô: 89, 64, 99, 11 đầu 6, 9 đuôi 3, 4 BTL 99

Diệp Anh (Sửa: 10:53:47 hôm nay)

Lô: 01, 11 BTL 11 ĐB: 01, 11 BTĐ 01

Huuluong (Chốt: 20:21:02 hôm qua)

Lô: 13, 31

🔑🔑🔑Bin Còi12888💰💰💰 (Sửa: 20:27:25 hôm qua)

Lô: 49, 94, 16, 60, 69 ĐB:  đầu 5 đuôi 5 BTĐ 91

BTL(…) (Sửa: 11:28:32 hôm nay)

Lô: 42, 43, 44, 22, 38 BTL 38

Trần quang hiệu (Chốt: 20:52:46 hôm qua)

Lô: 49, 99, 90, 69 BTL 69

Ricácđô (Chốt: 21:45:39 hôm qua)

Lô: 07, 70, 04, 40, 98 BTL 98

1 phat 1 (Sửa: 21:57:01 hôm qua)

Lô: 11, 56 đầu 5 đuôi 6 BTL 11 ĐB: 36 đầu 3 đuôi 6 BTĐ 36

Azukabg (Sửa: 22:02:35 hôm qua)

Lô: 50 ĐB: 64, 46, 50, 05, 04, 40

Mig 31 (Sửa: 10:54:49 hôm nay)

Lô: 01, 11 BTL 01 ĐB: 01, 11 BTĐ 11

T95 (Sửa: 10:55:20 hôm nay)

Lô: 01, 11 BTL 11 ĐB: 01, 11 BTĐ 01

Tể tướng Lưu gù (Chốt: 22:17:20 hôm qua)

Lô: 01, 10 BTL 01 ĐB: 01, 10 BTĐ 10

Ngọc Lê (Chốt: 22:26:15 hôm qua)

Lô: 07 đầu 0 đuôi 7 BTL 07 ĐB: 02, 07, 08, 10, 05, 55 đầu 0 đuôi 7 BTĐ 07

🎶🎵Michael Learns To Rock🎵🎶 (Sửa: 05:32:27 hôm nay)

Lô: 11, 86, 22, 88, 69, 96 ĐB: 11, 86, 22, 88, 69, 96 đầu 4

Tho Ngọc (Chốt: 22:53:59 hôm qua)

Lô: 07, 70, 38, 83

T54 (Sửa: 10:56:21 hôm nay)

Lô: 11, 01 BTL 11 ĐB: 01, 11 BTĐ 01

Phúc Tấn zalo 0932.884.926. (Chốt: 23:11:09 hôm qua)

Lô:  đầu 3

NguyenGiang19 (Chốt: 23:31:45 hôm qua)

Lô: 13, 31 đầu 1 đuôi 3 BTL 13 ĐB: 83, 38, 88, 84, 48, 89, 98, 80, 08, 85, 58 đầu 4 đuôi 8 BTĐ 48

Lo chuan 81 (Chốt: 23:59:37 hôm qua)

Lô: 49, 94, 04, 40 BTL 94 ĐB: 04, 40, 59, 95, 57, 75, 58, 85, 08, 80 BTĐ 40

Thạchhà (Chốt: 00:20:33 hôm nay)

Lô: 07 BTL 07 ĐB: 19, 91 BTĐ 19

Thợ Rèn (Chốt: 00:34:04 hôm nay)

Lô: 09, 90, 24, 42 BTL 90 ĐB: 67, 76, 46, 64 BTĐ 67

luuquangvi (Chốt: 00:40:57 hôm nay)

Lô: 13, 34 ĐB:  đầu 8

Nguyenhieu15 (Chốt: 01:57:38 hôm nay)

Lô: 49, 94, 17, 71, 63, 04, 38 BTL 04 ĐB: 13, 31, 68, 86, 56, 65, 83, 38 đầu 3 đuôi 8 BTĐ 38

Huyềnthoại AOE (Chốt: 03:10:54 hôm nay)

Lô: 75, 63, 54 BTL 75

Hoa lo đề (Chốt: 04:20:05 hôm nay)

Lô: 05, 50, 25, 52, 11, 55 BTL 52

mì tôm (Sửa: 05:20:41 hôm nay)

Lô: 10, 21, 90, 99, 76

dinh van nhuong (Chốt: 05:24:09 hôm nay)

Lô: 94 đầu 9 đuôi 4 BTL 94 ĐB: 96, 49 đầu 9 đuôi 6 BTĐ 96

lehungvuong (Chốt: 05:58:45 hôm nay)

Lô: 06 đầu 1 BTL 06 ĐB: 12 đầu 3 BTĐ 12

T 72 (Sửa: 10:57:10 hôm nay)

Lô: 01, 11 BTL 01 ĐB: 01, 11 BTĐ 11

Phúc-£ộc -Số (Chốt: 06:48:10 hôm nay)

Lô: 54, 62

mít tít (Chốt: 06:59:10 hôm nay)

Lô: 88, 84 BTL 88 ĐB: 88, 48, 84, 38, 83, 68, 86 đầu 8 đuôi 8 BTĐ 48

Tienlong (Chốt: 07:19:20 hôm nay)

Lô: 17, 97

Zalo KB 01658328131 (Chốt: 07:23:08 hôm nay)

Lô: 45, 18, 19 BTL 17 ĐB: 24, 42

Tos1 (Sửa: 10:58:03 hôm nay)

Lô: 11, 01 BTL 11 ĐB: 01, 11 BTĐ 01

nguyen văn tu (Chốt: 07:46:50 hôm nay)

Lô: 29, 63, 93 đầu 2 đuôi 9 BTL 29 ĐB: 93, 84 đầu 8 đuôi 4 BTĐ 84

Tos2 (Sửa: 10:58:43 hôm nay)

Lô: 11, 01 BTL 01 ĐB: 01, 11 BTĐ 11

A Chung-0987666216 (Sửa: 08:37:04 hôm nay)

Lô: 22, 99 ĐB: 55, 15, 51 đầu 5 đuôi 5 BTĐ 55

Saigonpetrol (Chốt: 08:40:25 hôm nay)

Lô: 26 ĐB: 75

Ngaluonghuyen (Chốt: 08:57:04 hôm nay)

Lô: 92, 91, 95 BTL 91 ĐB: 75, 57 BTĐ 75

giathanh (Chốt: 09:01:01 hôm nay)

Lô: 68, 85 BTL 85

Lạc lỗi (Chốt: 09:05:47 hôm nay)

Lô: 11, 05, 50, 62 đầu 0 đuôi 8 BTL 11 ĐB:  đầu 7, 8 đuôi 8

Dương văn Cương (Chốt: 09:40:31 hôm nay)

Lô: 15 đầu 1 đuôi 5 BTL 15 ĐB: 74, 84 đầu 7 đuôi 4 BTĐ 74

Phanvanquyen (Chốt: 09:44:34 hôm nay)

Lô: 88 ĐB: 43

đợi chờ là hạnh phúc (Chốt: 09:45:48 hôm nay)

Lô: 07, 24, 45 BTL 07 ĐB: 07, 70, 48, 84, 34, 43, 27, 72, 47, 74, 78, 87 đầu 0, 7 đuôi 7, 5 BTĐ 07

Số#đỏ (Chốt: 10:04:02 hôm nay)

Lô: 25, 56, 62 đầu 9 đuôi 4 BTL 56 ĐB: 10, 19, 91 đuôi 1 BTĐ 01

zalo:0354769642 (Chốt: 10:12:05 hôm nay)

Lô: 09, 90 BTL 10

Su 24 (Sửa: 11:00:13 hôm nay)

Lô: 11, 01 BTL 11 ĐB: 01, 11 BTĐ 01

trò lừa số,ko chơi lại HĐQsố đâu (Sửa: 10:39:45 hôm nay)

Lô: 07, 03, 11, 51, 47, 87 BTL 11 ĐB: 47, 87, 90, 03, 07, 11 đuôi 0, 3, 7, 9, 1

Ranger Rover S (Chốt: 10:43:59 hôm nay)

Lô: 11, 80, 88 BTL 11

K 62 (Sửa: 11:01:11 hôm nay)

Lô: 01, 11 BTL 11 ĐB: 01, 11 BTĐ 01

STATE NUMBERS (Chốt: 10:58:59 hôm nay)

Lô: 26, 12, 05 BTL 22 ĐB: 05, 50 BTĐ 50

T 90 (Chốt: 11:02:13 hôm nay)

Lô: 01, 11 BTL 01 ĐB: 01, 11 BTĐ 11

Nguyễn Xuân Diển (Chốt: 11:17:17 hôm nay)

Lô: 70, 78 ĐB: 57, 75, 59, 95

Chốt số uy tín zalo 0924.480.139 (Chốt: 11:18:15 hôm nay)

Lô:  đuôi 8

Lô vip zalo 0932.884.926 (Chốt: 11:20:13 hôm nay)

Lô:  đầu 6

Nguyen Phat Tai (Sửa: 11:26:17 hôm nay)

Lô: 23, 24, 25, 32, 42, 50, 49 ĐB: 28, 20, 49, 74, 79, 77

Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo: 0963488210
Email: vanquan9xvp@gmail.com
Cùng chuyên mục
Soi cầu rồng bạch kim 666 XSMB 20/1/2019 – Thống kê xổ số miền Bắc ngày 20/1/2019 chủ nhật Soi cầu rồng bạch kim 666 XSMB 20/1/2019 – Thống kê xổ số miền Bắc ngày 20/1/2019 chủ nhật
Soi cầu lô rồng bạch kim xsmb lô bạch thủ ngày 20/01/2019 Soi cầu lô rồng bạch kim xsmb lô bạch thủ ngày 20/01/2019
Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 20/01/2019 (rồng bạch kim) Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 20/01/2019 (rồng bạch kim)
Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 20/01/2019 Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 20/01/2019
Thống kê chính xác soi cầu vip 888 xsmb hôm nay 20/01 Thống kê chính xác soi cầu vip 888 xsmb hôm nay 20/01
Soi cầu rồng bạch kim 666 XSMB 19/1/2019 – Thống kê xổ số miền Bắc ngày 19/1/2019 thứ 7 Soi cầu rồng bạch kim 666 XSMB 19/1/2019 – Thống kê xổ số miền Bắc ngày 19/1/2019 thứ 7
Soi cầu lô rồng bạch kim xsmb lô bạch thủ ngày 19/01/2019 Soi cầu lô rồng bạch kim xsmb lô bạch thủ ngày 19/01/2019
Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 19/01/2019 (rồng bạch kim) Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 19/01/2019 (rồng bạch kim)
Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 19/01/2019 Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 19/01/2019
THỐNG KÊ NHANH XSMB CHO NGÀY 19/01/2019 THỐNG KÊ NHANH XSMB CHO NGÀY 19/01/2019
Soi cầu vip 888 3so đẹp – soi cầu lô miễn phÍ xsmb hôm nay 03/10 Quy định website rongbachkim88.com
Lưu ý: soạn tin nhắn tới tổng đài 8785 15000 vnd /1 tin nhắn. Wapsite không cung cấp các dịch vụ lô đề, chỉ thống kê lô tô xổ số dựa trên kết quả xổ số có sẵn, nghiêm cấm đánh lô đề dưới mọi hình thức. Khuyến khích chơi lô tô xổ số hợp pháp theo quy định của nhà nước, Tất cả những thông tin trên rongbachkim88.comchỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ 1 trách nhiệm nào về việc sử dụng thông tin của các bạn. Mọi Quảng cáo trên trang không chịu sự quản lý của trang web nên các bạn cân nhắc kỹ trước khi bấm vào các link ở mục quảng cáo, chúng tôi không chịu trách nhiệm nhiệm khi các bạn sử dụng thông tin ở các trang này.Chúc các bạn may mắn, phát lộc - phát tài!