Rongbachkim88.com

Soi Cầu Miền Bắc Chính Xác


Bây giờ là
Soi cầu chốt số rong bach kim đẹp nhất miền bắc 18/09/2018
21

Bảng chốt số ngày 18/09/2018 (137)

nguyen van men (Sửa: 08:02:50 hôm nay)

Lô: 43, 87, 79, 80 BTL 19 ĐB: 04, 07, 12, 19, 20, 23, 27, 31, 35, 36, 49, 56, 57, 71, 75, 80, 83, 87, 90, 93 đầu 8, 1, 9, 3 BTĐ 23

Phạm Trường GR (Chốt: 18:45:17 hôm qua)

Lô: 35 đầu 3 đuôi 5 BTL 35 ĐB: 35, 53 đầu 3 đuôi 5 BTĐ 35

☘️💫Lô Khung💫☘️ (Chốt: 18:46:00 hôm qua)

Lô: 14, 68, 86, 23, 32, 80, 83

ga go vit (Chốt: 18:46:09 hôm qua)

Lô: 39, 93, 73 đầu 5 đuôi 6 BTL 73 ĐB: 39, 93, 73 đầu 5 đuôi 6 BTĐ 34

zalo chốt số chuẩn 0936149173 (Chốt: 18:46:33 hôm qua)

Lô: 47, 74

Sở trường Btl (Chốt: 18:53:05 hôm qua)

Lô:  BTL 23

bac thang ban (Chốt: 18:54:20 hôm qua)

Lô: 68, 78, 98 đầu 6 đuôi 8 BTL 68

choi vui thôi (Chốt: 18:55:30 hôm qua)

Lô: 02, 20 BTL 02 ĐB: 45, 54, 48, 84, 40, 04, 41, 14, 15, 51, 18, 81 BTĐ 81

Cau2levis82 (Chốt: 19:03:20 hôm qua)

Lô: 20, 30, 82, 92, 74, 84, 27, 37, 48, 49 đầu 0, 4, 9 đuôi 0, 3, 4 BTL 92 ĐB: 12, 21, 15, 51, 17, 71, 19, 91, 25, 52, 27, 72, 29, 92, 57, 75, 59, 95, 79, 97 đầu 1, 2, 5, 7, 9 đuôi 1, 2, 4, 6, 7, 9 BTĐ 75

Life to love (Chốt: 19:07:14 hôm qua)

Lô: 81, 91, 13, 23, 64, 74, 46, 56, 47, 57 đầu 4, 7, 9 đuôi 3, 4, 9 BTL 81 ĐB: 12, 21, 17, 71, 18, 81, 19, 91, 27, 72, 28, 82, 29, 92, 78, 87, 79, 98, 89 đầu 1, 2, 7, 8, 9 đuôi 1, 3, 5, 7, 8 BTĐ 27

Dangbac zalo 0988158536 (Sửa: 11:54:49 hôm nay)

Lô: 68, 83, 29 BTL 47

Đường Hải (Sửa: 02:28:39 hôm nay)

Lô: 30, 36, 39, 43, 47, 50, 66, 67, 81, 96 BTL 30

Bùi Đức Thịnh (Sửa: 08:52:17 hôm nay)

Lô: 38, 83, 57, 67, 08, 80 đầu 0, 6 đuôi 8 BTL 08 ĐB: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85, 00, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91, 05, 14 đầu 0, 3, 5, 8 đuôi 8, 5 BTĐ 85

SoiCauChuan6988:Zalo(0978485036) (Chốt: 19:14:16 hôm qua)

Lô: 19, 91 BTL 19

Duong lac duong (Sửa: 04:21:20 hôm nay)

Lô: 69, 96 BTL 69 ĐB:  đầu 6, 5, 4 đuôi 9, 8, 7

Vét Máng Thơm Ngon Béo Ngậy (Chốt: 19:28:53 hôm qua)

Lô: 47, 74, 39, 93

Battrandia (Sửa: 19:44:56 hôm qua)

Lô: 12, 21 BTL 12 ĐB: 09, 90

Đồng Văn Trung (Chốt: 19:42:48 hôm qua)

Lô: 93 đầu 5 đuôi 6 BTL 93

Thèm Bướm (Chốt: 19:43:05 hôm qua)

Lô: 49, 21 BTL 49 ĐB: 01

Magiahuy (Chốt: 20:06:23 hôm qua)

Lô: 55 BTL 55 ĐB: 57, 75, 02, 20, 48, 84, 89, 98, 17, 71, 26, 62, 25, 52 BTĐ 57

ZALO 01636441354 SOCAUVANG999.COM (Chốt: 20:06:46 hôm qua)

Lô: 44 ĐB: 43, 34, 44, 45, 54, 48, 83, 38, 47, 74

Kb zalo 01675339894 (Chốt: 20:11:17 hôm qua)

Lô: 43

Lò Gạch (Chốt: 20:12:34 hôm qua)

Lô: 23 ĐB: 45

thao bạch thủ (Chốt: 20:15:45 hôm qua)

Lô: 39, 93, 98, 67, 35, 53 đầu 9 đuôi 8 BTL 98

Anbe Anhxtanh (Sửa: 01:34:44 hôm nay)

Lô: 01, 12, 77, 11, 66 BTL 11

Soicauchuan.kb zalo 0968740759 (Chốt: 20:18:22 hôm qua)

Lô: 17, 29 BTL 37 ĐB: 17, 71, 27, 72, 37, 73, 47, 74, 57, 75, 67, 76, 87, 78, 79, 97, 07 đầu 7 đuôi 7 BTĐ 07

SxQuang (Sửa: 21:01:19 hôm qua)

Lô: 18 BTL 18 ĐB: 57 BTĐ 57

Thần sầu 26 (Chốt: 20:20:47 hôm qua)

Lô: 39, 93, 49 đầu 3, 4 đuôi 9 BTL 49 ĐB: 39 đầu 3 đuôi 9 BTĐ 39

lý zl 0979128005 ae kb giao lưu số (Chốt: 20:32:41 hôm qua)

Lô: 68, 86, 72, 27 BTL 72

F 35 (Sửa: 03:58:25 hôm nay)

Lô: 24, 29 đầu 2 đuôi 4, 9 BTL 29 ĐB: 24, 29 đầu 2 đuôi 4, 9 BTĐ 24

S 500 (Sửa: 03:59:01 hôm nay)

Lô: 24, 29 đầu 2 đuôi 4, 9 BTL 24 ĐB: 24, 29 đầu 2 đuôi 4, 9 BTĐ 29

Giac Quan Thu 13 (Chốt: 21:16:56 hôm qua)

Lô: 34, 43 BTL 43

KimNgưu (Chốt: 21:29:18 hôm qua)

Lô: 06, 60 BTL 60

Gái 1 con (Chốt: 21:40:11 hôm qua)

Lô: 43, 45, 54 đầu 4 đuôi 4 BTL 43 ĐB:  đầu 1 đuôi 1

Nguyễn xuân huy94 (Chốt: 21:53:24 hôm qua)

Lô: 32, 94, 78

T 14 (Sửa: 04:00:37 hôm nay)

Lô: 24, 29 đầu 2 đuôi 9, 4 BTL 29 ĐB: 24, 29 đầu 2 đuôi 4, 9 BTĐ 24

Phan tien Hung (Chốt: 22:07:21 hôm qua)

Lô: 57 đầu 5 đuôi 7 BTL 57 ĐB:  đầu 0 đuôi 7 BTĐ 70

An Nhi (Chốt: 22:28:33 hôm qua)

Lô: 86, 65, 57 đầu 5, 6, 7 đuôi 0, 4, 6 BTL 86 ĐB: 86 đầu 8 đuôi 6 BTĐ 86

Muonanlothigoi01283902561 (Chốt: 22:35:16 hôm qua)

Lô: 08

lam minh quan (Chốt: 22:45:47 hôm qua)

Lô: 03 đầu 0 đuôi 3 BTL 03 ĐB: 23 đầu 2 đuôi 3 BTĐ 23

Dai Bang san moi (Chốt: 22:47:51 hôm qua)

Lô: 94, 30 ĐB: 54, 17, 04, 05, 08, 18, 24 đầu 0, 1, 2, 5 đuôi 4, 5, 8 BTĐ 18

Đăng hoài tân (Chốt: 22:54:13 hôm qua)

Lô: 45, 54, 46, 64, 49, 94, 18, 81

Kết bạn zalo 0943528259 (Chốt: 23:11:40 hôm qua)

Lô: 19, 68, 49 đầu 1 đuôi 9 BTL 19 ĐB: 40, 45, 54, 46, 64, 39, 93 đầu 4 đuôi 0 BTĐ 40

nguyễn thế quyền (Chốt: 23:12:05 hôm qua)

Lô: 00, 01, 03 đầu 0 đuôi 3 BTL 00 ĐB: 00, 01, 03, 06, 60 đầu 0 đuôi 6 BTĐ 06

Hướng tới lộc đỏ (Chốt: 23:12:11 hôm qua)

Lô: 28 đầu 2 đuôi 8

btl (Chốt: 23:17:42 hôm qua)

Lô: 85 BTL 85

Nhocnhoc (Chốt: 00:51:36 hôm nay)

Lô: 57, 84 BTL 57

phạm bá thứ (Sửa: 05:23:49 hôm nay)

Lô: 29, 92, 19, 65 ĐB: 79, 97

Nguyễn Không (Chốt: 01:06:58 hôm nay)

Lô: 65 ĐB: 26

Nguyenchichung (Chốt: 01:10:31 hôm nay)

Lô: 08, 80

Ngânnh281317 (Chốt: 02:11:58 hôm nay)

Lô: 74 đầu 5 đuôi 8 ĐB: 39 đầu 3 đuôi 9

Sự 57 (Chốt: 02:15:10 hôm nay)

Lô: 29, 24 đầu 2 đuôi 4, 9 BTL 24 ĐB: 24, 29, 04 đầu 2 đuôi 4, 9 BTĐ 29

Chuyên Chơi Lô Dàn (Sửa: 03:34:00 hôm nay)

Lô: 08, 53 BTL 50

Thánh con (Chốt: 04:24:53 hôm nay)

Lô: 20, 02, 29, 92, 68, 84, 77 BTL 29 ĐB: 05, 50, 14, 41, 19, 91, 69, 96, 00 đầu 0, 9 đuôi 0, 6 BTĐ 05

LôSốMiềnBắc SĐT 01255191098 (Chốt: 04:43:32 hôm nay)

Lô: 57, 86, 96 BTL 57

🐉🐉 Đạt Nổ 🐉🐉18/9/2018 BẠCH… (Chốt: 04:53:35 hôm nay)

Lô: 90 BTL 90

Htaenoi02 (Sửa: 05:50:41 hôm nay)

Lô: 50, 78, 85, 29, 44 BTL 78 ĐB: 50, 78, 85

Mai Dung (Chốt: 06:47:15 hôm nay)

Lô: 69, 92, 43 ĐB:  đầu 7 đuôi 7

Rồng xanh lá cây (Chốt: 07:10:13 hôm nay)

Lô: 12, 21, 68, 86 BTL 12 ĐB: 27, 72, 29, 92, 49, 94, 44, 99 BTĐ 29

Hòa pô độ -sms: 0966755433 (Chốt: 07:10:41 hôm nay)

Lô: 36, 95, 43 BTL 36

⭐️⭐️ĐịnhAnh ⭐️⭐️(TDT) (Chốt: 07:23:01 hôm nay)

Lô: 78

Nguyễn Trường28 (Chốt: 07:26:19 hôm nay)

Lô: 55, 01, 25, 07 BTL 07 ĐB: 01

Cuongkin88 (Chốt: 08:08:13 hôm nay)

Lô: 29

Ai Guyn (Chốt: 08:13:24 hôm nay)

Lô: 12, 21, 85 BTL 85

Lon to 10 (Chốt: 08:30:50 hôm nay)

Lô: 66, 68, 08, 80, 52

Vạn sự tùy duyên zalo 0939328433 (Chốt: 08:35:26 hôm nay)

Lô: 35, 53 BTL 08

Đức mạnh 89 (Chốt: 08:45:27 hôm nay)

Lô: 39

Su 57 (Chốt: 08:47:02 hôm nay)

Lô: 24, 29 đầu 2 đuôi 4, 9 BTL 24 ĐB: 24, 29 đầu 2 đuôi 4, 9 BTĐ 24

Ak 47 (Chốt: 08:59:35 hôm nay)

Lô: 29, 24 đầu 2 đuôi 4, 9 BTL 24 ĐB: 29, 24 đầu 2 đuôi 4, 9 BTĐ 24

Thuy nguyên (Chốt: 09:33:20 hôm nay)

Lô: 06, 60

Tôn Tẫn (Chốt: 09:39:46 hôm nay)

Lô: 33, 51, 53, 73, 77 đuôi 3 BTL 53

Trần quang Dạt (Chốt: 09:56:04 hôm nay)

Lô: 75, 57, 38, 83, 97, 79, 90, 09 đầu 8, 9 đuôi 7, 8 BTL 75 ĐB: 47, 48, 98, 16, 39, 38, 83, 52 đầu 4, 6, 9 đuôi 8, 7 BTĐ 48

VẨU. (Chốt: 09:58:18 hôm nay)

Lô: 42, 74 BTL 74 ĐB: 10, 20, 02, 30, 03, 40, 04, 50, 05, 06, 60, 70, 07, 80, 08, 90, 09, 21, 41, 81 đầu 0, 5 đuôi 0, 1, 8 BTĐ 80

Cao Minh – GioVangChotSo (Sửa: 10:07:48 hôm nay)

Lô: 95, 59, 69, 96, 57, 75, 44, 77, 48, 84 đầu 9 đuôi 0 BTL 99 ĐB: 03, 13, 23, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 đầu 1, 2, 3, 4, 5, 7 đuôi 0 BTĐ 88

Lâmcaro (Chốt: 10:11:45 hôm nay)

Lô: 06, 60

Giang37 (Chốt: 10:25:54 hôm nay)

Lô: 21, 96 BTL 21

Phập 1 lỗ (Chốt: 10:26:22 hôm nay)

Lô: 16, 61

Phạm Anh Tú 1991 (Chốt: 10:27:49 hôm nay)

Lô: 57 BTL 57

TRAI NGHIEM (Chốt: 10:29:54 hôm nay)

ĐB: 19, 91, 59, 95, 69, 96, 79, 97 đầu 9 đuôi 9

Su 27 (Chốt: 10:41:21 hôm nay)

Lô: 29, 24 đầu 2 đuôi 4, 9 BTL 24 ĐB: 29, 24 đầu 2 đuôi 4, 9 BTĐ 29

Gàtre (Chốt: 10:48:04 hôm nay)

Lô: 84, 89, 83, 80, 78

THO 1967 (Sửa: 10:54:14 hôm nay)

Lô: 98 BTL 10

Kiếp đỏ đen6789 (Sửa: 10:59:53 hôm nay)

ĐB: 06, 60, 26, 62 đầu 2 đuôi 6 BTĐ 06

*****ongnguyen***** (Chốt: 10:59:10 hôm nay)

Lô: 35, 36, 01, 49, 56, 65, 52 BTL 16

TOÀN KHUÔN (Chốt: 11:03:01 hôm nay)

Lô: 16, 61 đầu 1 đuôi 6 BTL 16 ĐB: 16, 61 đầu 1 đuôi 6 BTĐ 16

BTLMB_27 (Chốt: 11:22:46 hôm nay)

Lô: 58, 85

BỐ CỦA ĐẠT CHƠI LÔ 👉 363 (Chốt: 11:24:39 hôm nay)

Lô: 27

kb Zalo 0909307607..ăn chắc 100% (Chốt: 11:33:26 hôm nay)

Lô: 49, 94 BTL 94

nguyenhung123 (Chốt: 11:43:35 hôm nay)

Lô: 55, 88, 77, 36, 62, 43, 24, 11, 33, 90 BTL 90 ĐB: 56, 46, 47, 41 BTĐ 46

viết sơn (Chốt: 11:50:36 hôm nay)

Lô: 00, 14, 29, 39 BTL 39

duy6899 (Chốt: 12:00:55 hôm nay)

Lô: 37, 52, 78 BTL 78

Nguyễn thiện lợi (Chốt: 12:12:02 hôm nay)

Lô: 34, 43, 39, 93, 08, 80, 79, 97, 47, 74

LOTTO 0974480941 (Chốt: 12:12:57 hôm nay)

Lô: 46, 91 ĐB: 00, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91

số chuẩn zalo:0981446488 (Chốt: 12:14:30 hôm nay)

Lô: 60 ĐB: 33, 44

CÂU LÔ VANG 0961 643 863 (Chốt: 12:15:04 hôm nay)

Lô: 13, 31, 41 đầu 5 đuôi 0 BTL 13 ĐB: 50

Lexuancuong17021990@gmail.com (Chốt: 12:18:56 hôm nay)

Lô: 39, 93

Ranger Rover (Chốt: 12:23:34 hôm nay)

Lô: 78 BTL 78

trò lừa số,ko chơi lại HĐQsố đâu (Chốt: 12:27:02 hôm nay)

Lô: 41, 81, 88 ĐB: 41, 81, 88

Su 30 mk2 (Chốt: 12:27:29 hôm nay)

Lô: 24, 29 đầu 2 đuôi 4, 9 BTL 29 ĐB: 29, 24 đầu 2 đuôi 4, 9 BTĐ 24

nam tước bóng đêm (Chốt: 12:29:06 hôm nay)

Lô: 32, 23 đầu 3 đuôi 2 BTL 18 ĐB: 74, 47 đầu 7 đuôi 4 BTĐ 59

nguyennguyenxuanthuy (Chốt: 12:30:04 hôm nay)

Lô: 29, 56, 57 đầu 2 đuôi 9 BTL 29 ĐB: 29 đầu 2 đuôi 9 BTĐ 29

Hoàng Đình Phong (Chốt: 12:31:52 hôm nay)

ĐB: 00 BTĐ 00

Truong gà (Chốt: 12:34:03 hôm nay)

Lô: 11, 41 BTL 14

BÍNH DẦN_098.4490.267_ZALO (Chốt: 12:46:11 hôm nay)

Lô: 78, 87 BTL 87

Kio Nguyen. Uy tín 99,9% vào bờ (Sửa: 12:50:27 hôm nay)

Lô: 47, 74, 44, 77 đầu 4, 7 đuôi 7, 4 BTL 47

TIENVAO (Sửa: 13:16:57 hôm nay)

Lô: 42 ĐB: 42, 05, 50 đầu 4 đuôi 2

Tình online (Chốt: 12:55:05 hôm nay)

Lô: 01, 10 đầu 1 đuôi 0 BTL 01

Vũ Minh AK (Chốt: 13:05:15 hôm nay)

Lô: 69 BTL 69 ĐB: 69 BTĐ 69

Thánh bê bết (Chốt: 13:05:46 hôm nay)

Lô: 14, 41 BTL 84

nguyendinhlon (Chốt: 13:07:04 hôm nay)

Lô: 49, 53

TA THAN (Chốt: 13:08:31 hôm nay)

Lô: 35, 53, 67 BTL 35 ĐB: 59, 95 đầu 5 đuôi 9 BTĐ 59

BTL(..) (Chốt: 13:22:37 hôm nay)

Lô: 14, 41 BTL 41 ĐB: 01, 10, 03, 30, 04, 40, 14, 41, 13, 31, 02, 90, 21, 23, 24, 26, 71, 73, 06, 76 đầu 0, 4 đuôi 0, 4 BTĐ 04

Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo: 0963488210
Email: vanquan9xvp@gmail.com
Cùng chuyên mục
Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 14/12 (rồng bạch kim) Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 14/12 (rồng bạch kim)
Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 14/12/2018 Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 14/12/2018
Thống kê chính xác soi cầu vip 888 xsmb hôm nay 14/12 Thống kê chính xác soi cầu vip 888 xsmb hôm nay 14/12
Soi cầu lô rồng bạch kim xsmb lô bạch thủ ngày 13/12 Soi cầu lô rồng bạch kim xsmb lô bạch thủ ngày 13/12
Bạc nhớ rồng bạch kim và chốt số xsmb chính xác nhất ngày 13/12 Bạc nhớ rồng bạch kim và chốt số xsmb chính xác nhất ngày 13/12
Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 13/12 (rồng bạch kim) Soi cầu lô vip miễn phí 3 số đẹp nhất xsmb hôm nay 13/12 (rồng bạch kim)
Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 12/12/2018 Soi cầu rongbachkim.com Cầu Lotto đẹp nhất ngày 12/12/2018
Thống kê chính xác soi cầu vip 888 xsmb hôm nay 13/12 Thống kê chính xác soi cầu vip 888 xsmb hôm nay 13/12
Soi cầu lô rồng bạch kim xsmb lô bạch thủ ngày 12/12 Soi cầu lô rồng bạch kim xsmb lô bạch thủ ngày 12/12
Soi cầu chốt số rong bach kim đẹp nhất miền bắc 12/12/2018 Soi cầu chốt số rong bach kim đẹp nhất miền bắc 12/12/2018
Soi cầu vip 888 3so đẹp – soi cầu lô miễn phÍ xsmb hôm nay 03/10 Quy định website rongbachkim88.com
Lưu ý: soạn tin nhắn tới tổng đài 8785 15000 vnd /1 tin nhắn. Wapsite không cung cấp các dịch vụ lô đề, chỉ thống kê lô tô xổ số dựa trên kết quả xổ số có sẵn, nghiêm cấm đánh lô đề dưới mọi hình thức. Khuyến khích chơi lô tô xổ số hợp pháp theo quy định của nhà nước, Tất cả những thông tin trên rongbachkim88.comchỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ 1 trách nhiệm nào về việc sử dụng thông tin của các bạn. Mọi Quảng cáo trên trang không chịu sự quản lý của trang web nên các bạn cân nhắc kỹ trước khi bấm vào các link ở mục quảng cáo, chúng tôi không chịu trách nhiệm nhiệm khi các bạn sử dụng thông tin ở các trang này.Chúc các bạn may mắn, phát lộc - phát tài!