Thống kê Dàn ĐẶC Biệt rồng bạch kim miền bắc 36-49 số ngày 05/04/2019

Thống kê Dàn ĐẶC Biệt rồng bạch kim miền bắc 36-49 số ngày 05/04/2019

Dàn đặc biệt rồng bạch kim 49 số

10.12.13.15.16.17.19.20.21.23.

25.26.27.29.30.31.32.35.36.37.

39.50.51.52.53.56.57.59.60.61.

62.63.65.67.69.70.71.72.73.75.

76.79.90.91.92.93.95.96.97.

Dàn đặc biệt rồng bạch kim 36 số

10.12.13.15.16.17.19.20.21.23.

25.26.27.29.30.31.32.35.36.37.

39.50.51.52.53.56.57.59.60.61.

62.63.65.67.69.70

Dàn đặc biệt 24 số

10.12.13.15.16.17.19.20.21.23.

25.26.27.29.30.31.32.35.36.37.

39.50.51.52

Dàn đặc biệt 8 số chọn lọc

60.61.63.64.65.67.68.69.

soạn tin 2B MB gửi 8785 (15000 vnd) lấy thống kê dàn đặc biệt 36 số chính xác nhất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *