Thống kê Dàn ĐẶC Biệt rồng bạch kim miền bắc 36-49 số ngày 10/05/2019
Thống kê Dàn ĐẶC Biệt rồng bạch kim miền bắc 36-49 số ngày 10/05/2019

Dàn đặc biệt rồng bạch kim 49 số

10.13.14.16.17.18.19.30.31.34.

36.37.38.39.40.41.43.46.47.48.

49.60.61.63.64.67.68.69.70.71.

73.74.76.78.79.80.81.83.84.86.

87.89.90.91.93.94.96.97.98.

Dàn đặc biệt rồng bạch kim 36 số

10.13.14.16.17.18.19.30.31.34.

36.37.38.39.40.41.43.46.47.48.

49.60.61.63.64.67.68.69.70.71.

73.74.76.78.79.80

Dàn đặc biệt 24 số 

10.13.14.16.17.18.19.30.31.34.

36.37.38.39.40.41.43.46.47.48.

49.60.61.63

Dàn đặc biệt 8 số chọn lọc

90.91.92.93.94.96.97.98.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *