THỐNG KÊ NHANH XSMB CHO NGÀY 15/06/2019

THỐNG KÊ NHANH XSMB CHO NGÀY 15/06/2019
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
74 22 ngày
25 12 ngày
31 12 ngày
88 12 ngày
19 11 ngày
27 11 ngày
30 11 ngày
92 11 ngày
03 9 ngày
37 9 ngày
12 8 ngày
47 8 ngày
51 8 ngày
84 8 ngày
21 7 ngày
41 7 ngày
45 7 ngày
69 7 ngày
43 6 ngày
60 6 ngày
70 6 ngày
02 5 ngày
04 5 ngày
35 5 ngày
62 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
75 15 lần
02 14 lần
86 14 lần
01 13 lần
07 13 lần
20 13 lần
52 13 lần
67 13 lần
81 13 lần
45 12 lần
49 12 lần
73 12 lần
83 12 lần
57 11 lần
59 11 lần
78 11 lần
82 11 lần
96 11 lần
00 10 lần
34 10 lần
36 10 lần
38 10 lần
40 10 lần
42 10 lần
54 10 lần
58 10 lần
66 10 lần
93 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 74 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 36 ngày

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *